THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG CẦN BIẾT

Các nhà xưởng được xây dựng ngày càng nhiều, nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, cũng như mọi công trình xây dựng khác, để thi công nhà xưởng, các doanh nghiệp trước tiên cần hoàn tất các thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà xưởng.


Giấy phép xây dựng là gì?

Thực tế giấy phép xây dựng được biết đến là văn bản pháp lý do các cơ quan có chức năng cấp, trước khi khởi công xây dựng công trình, trong đó có 3 loại giấy phép xây dựng là:

- Giấy phép xây dựng mới.

- Giấy phép sửa chữa cải tạo công trình.

- Giấy phép di dời công trình.


Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng

Để xin giấy phép xây dựng nhà xưởng, thì việc trước tiên mà chủ đầu tư cần làm chính là chuẩn bị hồ sơ làm thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà xưởng. Trong bộ hồ sơ bao gồm có:

- Đơn xin giấy phép xây dựng.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Bản vẽ thiết kế xây dựng nhà xưởng.

- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế.

- Chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc, kết cấu của chủ trì thiết kế trong bản vẽ.

- Chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, cũng như phương án phòng cháy chữa cháy.

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư.

- Văn bản thẩm định thiết kế với công trình có yêu cầu do cơ quan chuyên môn về xây dựng quy định.

Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà xưởng

Về thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà xưởng được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường.

Bước 3: Phòng quản lý đô thị thành phố sẽ tiếp nhận hồ sơ, và tiến hành thẩm định, trình UBND thành phố cấp giấy phép.

Bước 4: Tổ chức nhận giấy phép xây dựng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố.Thời gian giải quyết hồ sơ là 15 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ giấy tờ sẽ được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, và ghi giấy hẹn, nhưng với những trường hợp hồ sơ còn thiếu sẽ phải bổ sung sau.

Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà xưởng gồm có 4 bước, và được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả, đối với những doanh nghiệp nắm rõ được thủ tục và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ giấy tờ, tài liệu có liên quan. Để việc thi công nhà xưởng được diễn ra đúng tiến độ.

0 nhận xét: